Härmälä-Partola

Härmälän suunnittelulohkoon kuuluu Härmälän ja Partolan välinen raitiotielinja, joka kulkee Nuolialantieltä Kenkätien kautta Partolan alueen läpi Naistenmatkantielle. Osuuden pituus on noin 3,4 kilometriä ja siihen sisältyy kolme pysäkkiä Nuolialantien varteen sekä Partolan raitiotiepysäkki.

Tiedotteet Härmälä-Partola-osuudesta

Pirkkalan katusuunnitelmien luonnoksia kommentoitavana

Pirkkalan osuuden raitiotiekatujen katusuunnitelmaluonnokset ovat nähtävillä 13.–27.3. nettisivuillamme. Toivomme niistä palautetta, jonka pohjalta luonnoksia kehitetään eteenpäin….

Lue lisää

Hatanpään valtatiellä ja Härmälässä raitiotien suunnitteluun liittyviä töitä yöaikaan viikolla 11

Viikolla 11 tehdään Hatanpään valtatiellä ja Härmälässä raitiotien suunnittelualueella Härmälänojan, Vihiojan ja Viinikanojan siltojen perustusten maatutkausta. Työtä tehdään torstain…

Lue lisää

Pysäkit

Partolan raitiotiepysäkki sijoittuu aukiolle Kenkätien kiertoliittymän länsipuolelle. Kenkätien osuudelle Lestipolusta etelään toteutetaan liityntäbussiliikenteen pysäkkialue.

Nuolialantielle on suunniteltu kolme raitiotiepysäkkiä: Hatanpään valtatien liittymän, Talvitien sekä Tarmonkadun länsipuolelle. Kaikilla pysäkeillä on valo-ohjattu suojatieylitys. Nuolialantien raitiotiepysäkkien läheisyyteen on myös suunniteltu poikkeusliikenteen bussipysäkit. 

Raitiotien mukaiset liikennejärjestelyt

Nuolialantieltä raitiotie suuntaa Kenkätien kautta Partolan alueen läpi ja Kaartotien liittymän kautta edelleen Naistenmatkantielle.

Nuolialantiellä raitiotien on suunniteltu kulkevan pääosin katualueen keskellä omalla kaistallaan. Tilanahtauden vuoksi Valmetinkadun ja Lentokonetehtaankadun välinen osuus on kuitenkin tarkoitus toteuttaa sekaliikennekatuna. Ajoratojen reunoilla on vaihtelevan levyiset viherkaistat puurivein tai kivetyt alueet ahtaimmissa paikoissa. Tavoitteena on rauhoittaa Nuolialantien nykyistä autoliikennettä ja ohjata läpikulkeva liikenne Ilmailunkadulle tai kehätielle.

Raitiotien myötä useisiin liittymäjärjestelyihin on suunnitteilla muutoksia Nuolialantiellä. Esimerkiksi kiinteistöjen liittymiä muutetaan suuntaisliittymiksi, joissa voi kääntyä vain oikealle, eikä raitiotieradan ylitys ole mahdollista. Suuri osa Nuolialantien tonttikatujen liittymistä muutetaan suuntaisliittymiksi, joissa voi kääntyä vain oikealle. Kaikki raitiotien ylittävät liittymät on tarkoitus varustaa liikennevaloin ja niissä on suojatieylitys. Nuolialantien pohjoisreunalla kulkee koko osuudella pyöräilyn seudullinen pääreitti.

Partolassa Kenkätien ja Naistenmatkantien välinen raitiotieosuus kulkee omana väylänään alueen läpi. Raitiotiekäytävän ympärille suunnitellaan tarvittavat jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt. Raitiotie muuttaa Partolan alueen liikekiinteistöjen pihaliittymiä sekä liikennejärjestelyjä. Partolan alueen suunnittelussa pyritään turvaamaan nykyisten toimintojen vaatimat liikenteelliset ja liiketoiminnalliset edellytykset.