Katusuunnitelmat

Suunnittelemme kaduittain raitiotien ja siihen liittyvät katu- ja liikennejärjestelyt. Katusuunnitelmiin voi tutustua tällä sivulla. Katusuunnitelmaehdotukset tulevat virallisesti nähtäviksi Tampereen kaupungin ja Pirkkalan kunnan toimesta vaiheittain huhti–heinäkuussa 2024, ja niistä voi jättää muistutuksia Tampereen kaupungin ja Pirkkalan kunnan kirjaamoon. Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä löytyy lisätietoa sivun alaosassa olevista osallistumis- ja arviointisuunnitelmista.

Katusuunnitelmia esitellään kevään ja kesän 2024 aikana erilaisissa sidosryhmätilaisuuksissa.

Katusuunnitelmaehdotuksia nähtävillä kesän aikana

Hatanpään valtatien, Lääkärintien, Lääkärinkadun, Heikkilänkadun, Mäentakusenkadun ja Aitolahdentien katusunnitelmaehdotuksia nähtävilläolo päättyi 19.4.2024. Käsittelemme katusuunnitelmista jätettyjä muistutuksia.

Muiden raitiotiekatujen katusuunnitelmaehdotukset tulevat nähtäville vaiheittain kesän aikana.

Rakentamisen aikaisten liikennejärjestelyjen suunnitelmat

Pirkkala–Linnainmaa-raitiotien mahdolliseen rakentamiseen varaudutaan muun muassa suunnittelemalla rakentamisen aikaisia liikennejärjestelyjä. Liikennejärjestelyjä on suunniteltu rakentamisvaiheiden mukaisesti kuukausien tarkkuudella. Liikennejärjestelyistä voi antaa palautetta (linkki alla).

Huomioithan, että tiedostot ovat isokokoisia ja niiden avautuminen voi kestää hetken.

Linnainmaan ratahaara

Pirkkalan ratahaara

Katusuunnitelmien luonnokset

Katusuunnitelmien luonnokset olivat kommentoitavana maalis–huhtikuun 2024 aikana. Niistä saatuja palautteita hyödynnettiin suunnitelussa, kun luonnoksia kehitettiin edelleen katusuunnitelmaehdotuksiksi, jotka ovat vaiheittain nähtävillä kevään ja kesän 2024 aikana.

Luonnokset kaduittain

Huomioithan, että tiedostot ovat isokokoisia ja niiden avautuminen voi kestää hetken.

Linnainmaan ratahaara

Pirkkalan ratahaara

Luonnosten suunnitelmakuvat yksittäin

Linnainmaan ratahaara

Pirkkalan ratahaara

Tyyppipoikkileikkaukset

Katusuunnitelmien aikataulu

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) voi tutustua suunnittelualueeseen sekä osallistumismahdollisuuksiin suunnittelun aikana. OAS sisältä suunnittelualueen lähtökohdat ja kuvauksen sekä tiedot kuntalaisten osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä. Lisäksi niissä on tietoa katusuunnitelmaluonnosten ja -ehdotusten nähtäville asettamisen prosessista ja aikataulusta.

OAS Linnainmaa

OAS Hatanpään valtatie ja Nuolialantie

OAS Pirkkala