Katusuunnitelmat

Suunnittelemme kaduittain raitiotien ja siihen liittyvät katu- ja liikennejärjestelyt. Katusuunnitelmiin voi tutustua tällä sivulla. Katusuunnitelmaehdotukset tulevat virallisesti nähtäviksi Tampereen kaupungin ja Pirkkalan kunnan toimesta vaiheittain huhti–heinäkuussa 2024, ja niistä voi jättää muistutuksia Tampereen kaupungin ja Pirkkalan kunnan kirjaamoon. Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä löytyy lisätietoa sivun alaosassa olevista osallistumis- ja arviointisuunnitelmista.

Katusuunnitelmia esitellään kevään ja kesän 2024 aikana erilaisissa sidosryhmätilaisuuksissa.

Katusuunnitelmaehdotuksia nähtävillä kevään ja kesä aikana

Hatanpään valtatien, Lääkärintien, Lääkärinkadun, Heikkilänkadun, Mäentakusenkadun ja Aitolahdentien katusunnitelmaehdotuksia nähtävilläolo päättyi 19.4.2024. Käsittelemme katusuunnitelmista jätettyjä muistutuksia.

Muiden raitiotiekatujen katusuunnitelmaehdotukset tulevat nähtäville vaiheittain kevään ja kesän aikana.

Rakentamisen aikaisten liikennejärjestelyjen suunnitelmat

Pirkkala–Linnainmaa-raitiotien mahdolliseen rakentamiseen varaudutaan muun muassa suunnittelemalla rakentamisen aikaisia liikennejärjestelyjä. Liikennejärjestelyjä on suunniteltu rakentamisvaiheiden mukaisesti kuukausien tarkkuudella.

Ensimmäiseksi nähtävillä ovat Hatanpään valtatien ja Linnainmaan ratahaaran työnaikaisten liikennejärjestelyjen suunnitelmat.

Katusuunnitelmien luonnokset

Kaupinlaakson bulevardin katusuunnitelmaluonnos on nähtävillä osana Alasjärven länsipuolen asemakaavan valmisteluaineistoa 5.–26.4.2024. Siitä voi antaa palautetta kaavapalautteen yhteydessä Tampereen kaupungin kirjaamoon.

Muut luonnokset olivat kommentoitavana maalikuun 2024 aikana. Niistä saatuja palautteita hyödynnettiin suunnitelussa, kun luonnoksia kehitettiin edelleen katusuunnitelmaehdotuksiksi, jotka tulevat nähtäville kevään ja kesän aikana.

Luonnokset kaduittain

Linnainmaan ratahaara

Pirkkalan ratahaara

Tiedostot ovat isokokoisia ja niiden avautuminen voi kestää hetken.

Luonnosten suunnitelmakuvat yksittäin

Linnainmaan ratahaara

Pirkkalan ratahaara

Tyyppipoikkileikkaukset

Katusuunnitelmien aikataulu

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) voi tutustua suunnittelualueeseen sekä osallistumismahdollisuuksiin suunnittelun aikana. OAS sisältä suunnittelualueen lähtökohdat ja kuvauksen sekä tiedot kuntalaisten osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä. Lisäksi niissä on tietoa katusuunnitelmaluonnosten ja -ehdotusten nähtäville asettamisen prosessista ja aikataulusta.

OAS Linnainmaa

OAS Hatanpään valtatie ja Nuolialantie

OAS Pirkkala