Raitiotien toteutussuunnittelu Pirkkalaan ja Linnainmaalle etenee aikataulussa – raitiotie- ja katusuunnitelmia esitellään kevään aikana

Tampereen Ratikan Pirkkala-Linnainmaa -allianssin viime vuoden lopulla käynnistynyt kehitysvaihe etenee suunnitellusti. Vuoden 2024 lokakuulle jatkuvan kehitysvaiheen aikana allianssi suunnittelee raitiotien ja siihen liittyvät katu-, pysäkki- ja liikennejärjestelyt Hatanpään valtatieltä Pirkkalan Suupalle ja Taysin alueelta Linnainmaalle.

Suunnittelualue merkitty punaisella. Lisäksi kuvassa suunnitellut pysäkkisijainnit. Kuva: Tampereen Ratikan Pirkkala-Linnainmaa -allianssi/Sanna Jalaskoski

Katu- ja raitiotiesuunnitelmia esitellään sidosryhmille kevään aikana.

”Järjestämme kevään aikana useita yleisö- ja sidosryhmätilaisuuksia, joissa on mahdollisuus tutustua suunnitelmiin. Tavoitteena on saada katusuunnitelmaluonnokset maalis-huhtikuussa esille allianssin nettisivuille (pirkkalalinnainmaa.fi), jossa suunnitelmista voi jättää kommentteja jatkosuunnittelua varten”, Tampereen Ratikan Pirkkala-Linnainmaa -allianssin projektipäällikkö Sari Valjus kertoo.


henkilöitä suunnitelmien äärellä tutustumassa eri vaihtoehtoihin
Suunnitelmia esitellään kevään aikana useissa yleisötilaisuuksissa. Kuva: Tampereen Ratikan Pirkkala-Linnainmaa -allianssi/Pasi Tiitola

Myöhemmin keväällä, arviolta huhti-toukokuussa, varsinaiset katusuunnitelmaehdotukset asetetaan nähtäville Tampereen kaupungin ja Pirkkalan kunnan verkkosivuille ja ilmoitustauluille. Tällöin ehdotuksista on mahdollista jättää vielä muistutuksia.

”Ratikkaa tehdään kuntalaisia varten, joten on tärkeää, että saamme toteutusvaiheen suunnitelmiin mahdollisimman kattavasti eri sidosryhmien näkemyksiä. Hankkeen yksi tärkeimpiä lähtökohtia on aktiivinen ja aito vuoropuhelu sekä yhteistyö eri osapuolten kesken”, Tampereen kaupungin suunnittelupäällikkö Jouni Sivenius painottaa.

Allianssin nettisivuilta löytyvät myös tarkemmat osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, joissa kerrotaan kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista sekä suunnitelmien etenemisprosessista.

Päätökset mahdollisesta rakentamisesta syksyllä Pirkkalan ja Tampereen valtuustoissa

Pirkkala–Linnainmaa-raitiotien toteutussuunnittelun lähtökohtana on Pirkkalan ja Tampereen valtuustoissa viime vuoden huhtikuussa hyväksytty hankesuunnitelma, jonka investointikustannusarvio on 335 miljoonaa euroa.

”Kehitysvaiheen rinnalla Tampereen kaupunki ja Pirkkalan kunta laativat raitiotieradan toteuttamisen edellyttämät asemakaavat. Tavoitteena on, että raitiotien toteuttamisen edellyttämät asemakaavat ja katusuunnitelmat on hyväksytty Tampereen kaupungin ja Pirkkalan kunnan luottamuselimissä syyskuuhun 2024 mennessä”, Tampereen Raitiotie Oy:n kehitysjohtaja Ville-Mikael Tuominen toteaa.

Kehitysvaiheessa tehdään tarpeen mukaan erilaisia vaihtoehtotarkasteluja parhaan toteutusratkaisun valitsemiseksi. Pirkkalan valtuuston päätöksentekoon allianssi laatii kolme toteutusvaihtoehtoa Pirkkalan raitiotieosuudesta.

”Vaihtoehtoina ovat, että raitiotie rakennetaan allianssin toimesta kerralla Suupalle, tai toisena vaihtoehtona vaiheittain ensiksi Partolaan ja saman allianssin toimesta myöhemmin Suupalle. Kolmas vaihtoehto on, että sama allianssi rakentaa raitiotien Partolaan asti”, Pirkkalan yhdyskuntajohtaja Jouni Korhonen kertoo.

Kehitysvaiheessa myös tarkennetaan ja päivitetään aiemmin hankesuunnitelmavaiheessa tehtyjä vaikutusten arviointeja, jotka kohdistuvat muun muassa liikenteeseen, maankäyttöön, ympäristöön ja maisemaan, elinkeinoelämään ja palveluihin sekä meluun ja tärinään.

Kehitysvaiheen päättyessä lokakuussa 2024 Tampereen ja Pirkkalan valtuustot voivat allianssin toteutussuunnittelun tulosten pohjalta päättää raitiotien rakentamisesta, rakentamisen laajuudesta ja mahdollisesta raitiotieradan vaiheittain toteuttamisesta.

Pirkkala–Linnainmaa-raitiotien suunnittelusta kerrotaan useissa kanavissa

Raitiotien suunnittelusta Pirkkalan ja Linnainmaan välille on tarjolla tietoa monissa kanavissa. Tampereen Ratikan Pirkkala-Linnainmaa-allianssilla on omat nettisivut, pirkkalalinnainmaa.fi sekä sosiaalisen median kanavat (Facebook, X, Instagram), joista löytyy jatkossa tietoa hankkeen ja suunnitelmien etenemisestä sekä tulevista yleisötilaisuuksista.

Myös Tampereen Ratikka jakaa omissa kanavissaan tietoa jatkosuunnitelmista. Tampereen kaupunki ja Pirkkalan kunta tiedottavat omissa kanavissaan katusuunnitelmista sekä päätöksenteon vaiheista.

Mittaus- ja pohjatutkimukset jatkuvat koko suunnittelualueella

Pirkkala–Linnainmaa-osuuden raitiotien suunnittelua varten on tehty viime vuoden lopulta alkaen pistemäisiä maaperän pohja- ja kairaustutkimuksia sekä maastomittauksia koko suunnittelualueella eli Tays–Linnainmaa-osuudella sekä Hatanpään valtatien ja Pirkkalan Suupan välillä. Pohjatutkimuksia jatketaan hankkeen kehitysvaiheen ajan tarpeen mukaan lokakuulle saakka.

Kuvassa kairauskone ja koneen ohjaaja Hatanpään valtatiellä joulukuussa 2023
Pohjatutkimuksia Hatanpään valtatiellä joulukuussa 2023. Kuva: Tampereen Ratikan Pirkkala-Linnainmaa -allianssi/Pasi Tiitola