Tampereen kaupunki tiedottaa: Yhdyskuntalautakunta hyväksyi raitiotien katusuunnitelmia Hatanpäällä, Kaupissa ja Linnainmaalla

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta hyväksyi Tampereen Ratikan Pirkkalan ja Linnainmaan raitiotieosuudelle Tampereen puolella kuuluvia katusuunnitelmia yhdyskuntalautakunnassa 11.6.2024. Suunnitelmat koskivat Hatanpään valtatien ympäristöä, raitiotieosutta Taysilta itään Kaupissa sekä Linnainmaata. Katusuunnitelmaehdotukset olivat julkisesti nähtävillä 5.–26.4.2024, ja niihin on tehty joitain muutoksia palautevaiheen jälkeen. Katusuunnitelmaehdotuksissa on esitetty muun muassa väylien tuleva sijainti, korkeusasema, pintamateriaalit sekä pintavesien kuivatus ja istutukset.

Ratina, Hatanpää, Rantaperkiö

Hatanpään valtatiellä raitiotie kulkee nykyisen nelikaistaisen kadun keskellä omalla kaistallaan. Hatanpään valtatielle suunnitellaan pääosin yhdet ajokaistat suuntaansa ja liittymiin lisäksi kääntymiskaistat. Raitiotiealueen reunoille sijoitetaan viherkaistat puuistutuksin. Hatanpään valtatien länsireunassa kulkee pyöräliikenteen seudullinen pääreitti.
Hatanpään valtatielle sijoitetaan kolme raitiotiepysäkkiä: Jokikadun eteläpuolelle, Hatanpäänkadun pohjoispuolelle sekä Siirtolapuutarhankadun eteläpuolelle. Hatanpään valtatiellä on myös linja-autoliikennettä, joiden pysäkit toteutetaan pysäkkilevennyksinä. Pysäkeiltä on huomioitu Hatanpään sairaalaan kulkevat vaihtoyhteydet.
Osuudet Sorinaukiolta etelään ovat Hatanpään valtatiellä välillä linja-autoasemalta Lahdenperänkadusta 200 etelään sekä osat Hatanpäänkatua Lahdenperänkatua, Lokomonkatua ja Valimokatua.

Hatanpään valtatien länsireunalla sijaitseva seudullisen pyöräilyn pääreitin linjausta on muutettu Hatanpäänkadun ja Viinikanlahdenkadun välisellä osuudella ajoradan reunaan. Muutos mahdollistaa hälytysajossa olevan pelastusajoneuvon väistämisen yksiajokaistaisella osuudella reunakiven päälle.

Tarkastelussa olleet mahdolliset paahderataosuudet välillä Hatanpään puistokuja – Vihilahdenkatu ja Lahdenperänkatu- Nuolialantie on muutettu paahderadaksi ja tukimuurirakenteita on lisätty.
Hatanpään valtatien vasemmalle kääntyvien kaistan pituutta pohjoissuunnasta kohti Lahdenperänkatua on pidennetty noin 30 metriä liittymän toimivuuden parantamiseksi.

Kauppi Kaupinlaakson suuntaan

Taysilta itään Kaupin alueelta hyväksyttiin Arvo Ylpön kadun, Lääkärinkallionkadun, Lääkärinkadun ja Lääkärintien katusuunnitelmat. Kaupin kampukselta raitiotie jatkaa Lääkärintietä ja Lääkärinkatua itään kohti tulevaa Kaupinlaaksoa ja Linnainmaata kulkien kadun keskellä omalla kaistallaan. Radan reunoilla on leveydeltään vaihtelevat viherkaistat puuistutuksin. Liittymissä yksikaistaiset ajoradat varustetaan vasemmalle kääntyville erillisin kaistoin.

Arvo Ylpön kadun ja Lääkärinkadun liikenneympyrä muuttuu liikennevalo-ohjatuksi nelihaaraliittymäksi. Lääkärinkadun itäpäähän on suunniteltu raitiotiepysäkki lähelle kehittyvää Tenniskeskusta.

Lääkärinkadun varrelle lisättiin kiinteistön kohdalle jalankulkuyhteys. Lääkärinkallionkadun pohjoisreunalle lisätään jalankulkuyhteys koko kadun matkalle.

Linnainmaa

Heikkilänkadun, Aitolahdentien ja Mäentakusenkadun liittymä on suunniteltu liikenneympyräksi, jonka läpi raitiotie kulkee. Liikenneympyrässä autoliikenne ja raiteet ylittävä pyöräliikenne ja jalankulku pysäytetään valo-ohjauksella raitiovaunun kulkiessa liittymän läpi.

Mäentakusenkadulle on suunniteltu toteutettavan merkittävä vaihtopysäkki, jossa pohjoisen, etelän ja idän bussilinjat kohtaavat raitiotien. Citymarketin pohjoispuolelle suunnitellaan uusi katuyhteys ohittamaan vaihtopysäkkialueen. Pysäkin kohdalla sijaitsevalle tonttiliittymälle suunnitellaan kulkuyhteys Lahtomäenkadun ja Länkinotkonraitin puolelta. Lahtomäenkadun liittymä on suunniteltu liikennevalo-ohjattuna.

Päätepysäkkinä toimivan vaihtopysäkin jälkeen Mäentakusenkadun pohjoispuolelle on suunniteltu raitiovaunuille kääntöpaikat. Linnainmaalle suunnitellulle raitiotieosuudelle tehdyt Mäentakusenkadun ja Aitolahdentien suunnitelmat hyväksyttiin siten, että Aitolahdentien länsireunan kaksikaistaisuutta pidennetään noin 70 metrin matkalla Mäentakusenkadun suunnasta etelään tultaessa. Piettasenkadun ja Mäentakusenkadun liittymä toteutetaan valo-ohjattuna. Länkinotkonraitin katusuunnitelma tulee voimaan poikkeamisluvan myötä.

Hatanpään valtatien suunnan katusuunnitelmien kustannusarvio on noin 71,7 miljoonaa euroa. Arvo Ylpön kadun, Lääkärinkadun, Lääkärintien ja Lääkärinkallionkadun katusuunnitelmien kustannusarvio on noin 19,8 miljoonaa euroa. Linnainmaan osuuksien kustannusarvio on noin 22,9 miljoonaa euroa. Kustannusarvio ja kustannusten jako tarkentuvat myöhemmin toteutussuunnitelman kokonaiskustannusten laskennan yhteydessä.

Katusuunnitelmat hyväksyttiin kustannusarvioineen muistutuksista huolimatta. Toteutus edellyttää, että kaikki asemakaavat ovat lainvoimaisia ja että kaupunginvaltuusto päättää raitiotien rakentamisesta.

Tiedote Tampereen kaupungin sivuilla >>

Hyväksytyt katusuunnitelmat Tampereen Ratikan Pirkkala-Linnainmaa -allianssin sivulla