Usein kysytyt kysymykset

Raitiotiepysäkkien sijainnit ja määrä on päätetty ja tarkkaan harkittu, jotta ne palvelevat nykyistä ja tulevaa asutusta ja palveluja mahdollisimman hyvin. Pysäkit on sijoitettu niin, että ne palvelevat mahdollisimman suurta matkustajamäärää, mutta samalla mahdollistavat riittävän nopean matka-ajan. Pysäkkien sijainnit ja raitiotien reitti on päätetty Pirkkala–Linnainmaa-raitiotien hankesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä keväällä 2024.

Raitiovaunupysäkit ovat maankäytön painopistekohdissa eli paikoissa, joissa asutus on tiiveintä ja työpaikkoja sekä kaupallisia ja julkisia palveluja on eniten. Raitiovaunupysäkit on myös pyritty sijoittamaan mahdollisimman lähelle keskeisiä asiointikohteita.

Suunnittelun lähtökohtana on, että keskeisten palvelujen äärellä sekä kerrostalovaltaisella alueella joukkoliikenteen käyttäjämäärä ja kysyntä ovat suurempia kuin pientalovaltaisella tai harvaan asutulla alueella.

Raitiotieliikenteessä on tavoitteena kilpailukykyinen matka-aika kaikille matkustajille. Parhaan matka-ajan varmistamiseksi raitiotie toteutetaan mahdollisuuksien mukaan omille kaistoilleen erilleen muusta ajoneuvoliikenteestä.

Toisin kuin esimerkiksi bussiliikenteessä, jossa pysähtymistiheys riippuu matkustajista, Ratikka pysähtyy aina jokaisella pysäkillä. Tämän seurauksena Ratikan matka-aikaan ja aikatauluun vaikuttavat jokaisella pysäkillä hidastaminen, pysähtyminen sekä uudelleen vauhtiin kiihdyttäminen. Jokainen pysäkki vaikuttaa raitiotielinjan kokonaismatka-aikaan koko liikennöintivuorokauden ajan, toisin kuin bussiliikenteessä. Bussi pysähtyy pysäkille ainoastaan, jos kyydissä oleva tai pysäkillä oleva matkustaja pyytää bussin pysähtymistä.

Pirkkala–Linnainmaa-raitiotien pysäkkimäärä on hyväksytty Tampereen ja Pirkkalan valtuustoissa huhtikuussa 2023 hyväksytyssä hankesuunnitelmassa.

Pirkkalan ratahaaralla suunniteltava raitiotielinja jatkuu Sorin aukion pysäkiltä Hatanpään valtatietä pitkin Rantaperkiöön ja Nuolialantietä Härmälän läpi Pirkkalan Partolaan. Partolasta raitiotie kulkee Naistenmatkantietä pitkin kohti Suupan päätepysäkkiä.

Pirkkalan ratahaaran (Sorin aukio–Suuppa) pituus on noin 9,3 kilometriä. Siitä 4,7 kilometriä sijoittuu Tampereen kaupungin puolelle ja 4,6 km Pirkkalan puolelle.

Ratahaaralle on suunniteltu yhteensä 11 pysäkkiparia, joista 6 sijoittuu Tampereen puolelle ja 5 Pirkkalan puolelle.

Linnainmaan ratahaaralla suunniteltava raitiotielinja jatkuu nykyiseltä Kaupin kampuksen ratikkapysäkiltä Tenniskatua pitkin Ruotulaan, ylittää Teiskontien Alasjärven kohdalla. Reitti jatkuu Heikkilänkatua Mäentakusenkadulle, Linnainmaan päätepysäkille.

Linnainmaan ratahaara (Kaupin kampus–Linnainmaa) on pituudeltaan noin 4,3 kilometriä. Sille sijoittuu 4 pysäkkiparia.

Yhteensä suunniteltavien ratahaarojen pituus on 13,6 km.

Kiinnostaako jokin muu asia, katso lisää Tampereen Ratikan sivuilta.