Usein kysytyt kysymykset

Bussiliikenteen linjastosuunnittelua tarkennetaan vasta raitiotien rakentamispäätöksen jälkeen, jolloin Ratikan kanssa päällekkäinen bussiliikenne suunnitellaan uudelleen. Bussilinjastosuunnittelu tehdään noin 2–3 vuotta ennen ratikkaliikenteen käynnistymistä ja se tehdään yhdessä joukkoliikenteen käyttäjien kanssa. Linjaston suunnittelusta vastaa Nysse.

Bussiliikenteen suunnittelussa hyödynnetään bussilinjaston suunnitteluperiaatteita, kuten päällekkäisen bussiliikenteen karsimista ratikkareitillä, toteutuneita matkustajamääriä, alueellista palvelutasomäärittelyä, suunnittelun aikana saatavaa palautetta ja kyselyitä.

Esimerkiksi Linnainmaan ja Tampereen keskustan välillä osa matkoista saattaa jatkossa muodostua ratikan ja liityntäliikenteen yhdistämisestä ja osa vaihtoehtoisella reitillä kulkevasta bussilinjasta.

Suuntaisliittymä on liittymätyyppi, joka mahdollistaa liittymän ajoneuvoliikenteen sisään- ja ulosajon vain yhteen suuntaan. Suuntaisliittymiä käytetään raitiotien varrella, koska raitiotien voi voi ylittää vain liikennevalo-ohjatuissa liittymissä turvallisuuden ja raitioliikenteen sujuvuuden vuoksi.

Pirkkala–Linnainmaa-raitiotien varteen tulee suunnitelmien mukaan suuntaisliittymiä erityisesti Nuolialantielle, jossa tontti- ja katuliittymiä on paikoin melko tiheästi, eikä jokaisen liittymän kohtaan ole mahdollista toteuttaa liikennevalo-ohjattua risteystä.

Esimerkkikuva suuntaisliittymän periaatteesta Nuolialantiellä Härmälässä. Suuntaisliittymissä tontille sisään ja tontilta pois käännytään oikealle. Vasemman suuntaan ajettaessa käännöksen voi tehdä seuraavassa liikennevalo-ohjatussa risteyksessä, ellei sitä ole erikseen liikennemerkein kielletty.

Raitiotiepysäkkien sijainnit ja määrä on päätetty ja tarkkaan harkittu, jotta ne palvelevat nykyistä ja tulevaa asutusta ja palveluja mahdollisimman hyvin. Pysäkit on sijoitettu niin, että ne palvelevat mahdollisimman suurta matkustajamäärää, mutta samalla mahdollistavat riittävän nopean matka-ajan. Pysäkkien sijainnit ja raitiotien reitti on päätetty Pirkkala–Linnainmaa-raitiotien hankesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä keväällä 2024.

Raitiovaunupysäkit ovat maankäytön painopistekohdissa eli paikoissa, joissa asutus on tiiveintä ja työpaikkoja sekä kaupallisia ja julkisia palveluja on eniten. Raitiovaunupysäkit on myös pyritty sijoittamaan mahdollisimman lähelle keskeisiä asiointikohteita.

Suunnittelun lähtökohtana on, että keskeisten palvelujen äärellä sekä kerrostalovaltaisella alueella joukkoliikenteen käyttäjämäärä ja kysyntä ovat suurempia kuin pientalovaltaisella tai harvaan asutulla alueella.

Raitiotieliikenteessä on tavoitteena kilpailukykyinen matka-aika kaikille matkustajille. Parhaan matka-ajan varmistamiseksi raitiotie toteutetaan mahdollisuuksien mukaan omille kaistoilleen erilleen muusta ajoneuvoliikenteestä.

Toisin kuin esimerkiksi bussiliikenteessä, jossa pysähtymistiheys riippuu matkustajista, Ratikka pysähtyy aina jokaisella pysäkillä. Tämän seurauksena Ratikan matka-aikaan ja aikatauluun vaikuttavat jokaisella pysäkillä hidastaminen, pysähtyminen sekä uudelleen vauhtiin kiihdyttäminen. Jokainen pysäkki vaikuttaa raitiotielinjan kokonaismatka-aikaan koko liikennöintivuorokauden ajan, toisin kuin bussiliikenteessä. Bussi pysähtyy pysäkille ainoastaan, jos kyydissä oleva tai pysäkillä oleva matkustaja pyytää bussin pysähtymistä.

Pirkkala–Linnainmaa-raitiotien pysäkkimäärä on hyväksytty Tampereen ja Pirkkalan valtuustoissa huhtikuussa 2023 hyväksytyssä hankesuunnitelmassa.

Suunnitteluun liittyen järjestetään kevään 2024 aikana yleisötilaisuuksia.

Katusuunnitelmien luonnokset tulevat nähtäville arviolta huhtikuun 2024 aikana. Sinä aikana niistä voi antaa palautetta tilaisuuksien lisäksi allianssin verkkosivuilla olevan lomakkeen kautta.

Palautteen perusteella muokatut katusuunnitelmaehdotukset asetetaan virallisesti nähtäville arviolta toukokuussa 2024. Nähtävilläolon aikana niistä voi jättää muistutuksia Tampereen kaupungin tai Pirkkalan kunnan kirjaamoon.

Allianssiin voi olla yhteydessä myös muulloin. Yhteystiedot-sivulla on tietoa eri yhteydenottotavoista.

Kiinnostaako jokin muu asia, katso lisää Tampereen Ratikan sivuilta.