Usein kysytyt kysymykset

Hankesuunnitelman arvion mukaisesti raitiovaunun keskinopeus on Pirkkalan ratahaaralla 25 km/h (Sorin aukio–Partola 21 km/h ja Partola–Suuppa 29 km/h) ja Linnainmaan ratahaaralla 29 km/h. Matka-aika Linnainmaan päätepysäkiltä Taysille on noin 9 minuuttia ja Koskipuiston pysäkille on noin 18 minuuttia. Matka-aika Suupan päätepysäkiltä Koskipuiston pysäkille on noin 23 minuuttia. Partolasta Koskipuiston pysäkille pääsee noin 14 minuutissa.

Matka-ajat tarkentuvat allianssin kehitysvaiheen suunnittelun edetessä.

Hankkeeseen sisältyy Pirkkalan ja Linnainmaan ratahaarojen suunnittelu ja toteutus. Sen lisäksi hankkeeseen kuuluu Hervannan varikon laajennus, Hermiankadun kaksiraiteistaminen, Atomipolun jaksoerottimet sekä Itsenäisyydenkadun vaihdemuutokset (sähköinen ohjaus).

Lisäksi raitiotien rakentamisen yhteydessä toteutetaan kuntien liittyviä hankkeita, jotka on järkevää toteuttaa samaan aikaan.

Hankesuunnitelmassa arvioidun aikataulun mukaisesti, mikäli kunnat etenevät seuraaviin vaiheisiin, voisi raitiotien liikennöinti alkaa vuodenvaihteessa 2028–2029.

Toteutusvaiheen aikataulu määritetään kehitysvaiheen aikana. Tampereen ja Pirkkalan valtuustot päättävät raitiotien mahdollisesta toteuttamisesta lokakuussa 2024.

Raitiotie mahdollistaa kestävän kasvun, tukee kiinteistökehitystä ja tukee Tampereen seudun ilmastotavoitetta. Raitiotien myötä raitiotiekäytävän asukasmäärä on noin 13 000 ja työpaikkojen määrä 2200 enemmän kuin bussiliikenteeseen perustuvassa vaihtoehdossa. Raitiotie parantaa kaupunkikuvaa ja lisää katuvihreän määrää.

Raitiotien rakentamisen yhteydessä parannetaan kävelyn olosuhteita ja esteettömyyttä sekä parannetaan pyöräliikenteen pääreittejä.

Tampereen joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat voimakkaassa kasvussa. Raitiotieliikenteen osuus matkoista oli viime vuonna noin 27 prosenttia, yhteensä 11,5 miljoonaa matkaa. Yksi raitiotien suunnittelun keskeisistä tavoitteista oli asukkaiden arjen sujuvoittaminen ja kyselyiden perusteella tässä on onnistuttu. Kyselyiden mukaan matkustaminen koetaan helpoksi (98 %), esteettömäksi (93 %), odotuksia vastaavaksi (95 %), turvalliseksi (92 %), tilavaksi (94 %) ja viihtyisäksi (92 %).

Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmassa 2040 (2015) seudun yhdyskuntarakennetta tiivistetään raitiotien varaan Pirkkalan, Ylöjärven ja Kangasalan suunnilla, kun Nokian, Lempäälän ja Oriveden suuntia palvellaan lähijunilla.

Aiemmassa suunnitteluvaiheessa laaditun hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio Pirkkala–Linnainmaa-raitiotien rakentamisella on 335 M€ (MAKU 130; 2015 = 100). Hankesuunnitelma hyväksyttiin Tampereen ja Pirkkalan valtuustoissa 24.4.2023.

Nyt käynnissä olevassa allianssin kehitysvaiheessa lasketaan päivitettävien suunnitelmien mukaista tavoitekustannusta raitiotien toteuttamiselle. Valtuustot päättävät raitiotien mahdollisesta toteuttamisesta lokakuussa 2024.

Tampereen Ratikan Pirkkala–Linnainmaa -allianssi laatii raitiotiekatujen katusuunnitelmat ja toteutussuunnitelmaa sekä laskee raitiotien rakentamisen tavoitekustannuksen. Lokakuussa 2024 valtuustot voivat päättää toteutussuunnittelun tulosten perusteella rakentamisesta, rakentamisen laajuudesta ja mahdollisesta vaiheittain toteuttamisesta.

Kiinnostaako jokin muu asia, katso lisää Tampereen Ratikan sivuilta.